Välj dina funktioner

 
 
 
 
 

 

En guide-app från Ljudy kan innehålla mängder av funktioner och ha ett utseende helt efter ert önskemål. Som kund kommer ni att få inloggningsuppgifter till vårt administratörsverktyg. Därifrån kan ni sedan själva enkelt skapa, ta bort eller ändra guider i appen. Alla förändringar sker utan att användarna behöver ladda ner appen igen. 

Saknas något? Vi kan utveckla ytterligare lösningar. Kontakta oss så återkommer vi med en offert.

 

 

 

 
 

Obegränsat antal guider, obegränsat antal platser

Appen kan innehålla ett obegränsat antal guider och varje guide kan innehålla ett obegränsad antal platser som beskrivs med bilder, texter och ljudspår. I vårt administratörsverktyg går det sedan enkelt att ta bort eller skapa nya guider och platser. 


Olika språk

Appen kan innehålla ett obegränsat antal språk som användaren får välja bland. I vårt administratörsverktyg går det sedan enkelt att ta bort eller skapa nya språk. 


Karta med användarens position

För att hjälpa användaren att hitta till de olika platserna i er guide finns en karta där både platsernas placering och användarens position syns.


Dela på sociala medier

Varje plats går att dela på sociala medier, såsom facebook. På så satt kan användarna själva sprida vidare er app. 


Bildvisning kopplad till ljudspår

Ni kan visa upp till tio bilder för varje plats ni vill beskriva. Bilderna kan sedan kopplas till vid vilken sekund som ljudspåret spelar upp. På sätt ändras bilder beroende av berättarrösten. 


 

 

 

Text, film och ljud

Varje plats/objekt kan beskrivas med text, bilder, ljudspår och video. Alla dessa går sådan att ändra via vårt administratörsverktyg.


Push-notiser

När en användare når fram till en plats får användaren en push-notis som berättar att det är dags att öppna telefon för att få veta mer om platsen. I administratörsverktyget kan ni själva ställa in inom vilken radie push-notisen ska aktiveras. 


Ladda ner för offline-användning

Användarna kan enkelt ladda ner enskilda guider i appen och på så sätt kunna lyssna, läsa och titta på bilder medan appen är offline. 


 

Informationsruta

Vill ni meddela alla användarna något när de öppnar appen för första gången, eller efter att den används tidigare, kan ni ställa in en informationsruta i administratörsverktyget. 


Introduktionsbilder

En app från Ljudy innhåller, som de flesta appar, några inledande scrollbara bilder som förklarar för användaren hur appen fungerar. Genom administratörsverktyget kan ni ändra bilderna och texterna.